صفحات

۱۳۸۹/۰۲/۲۰

خانه ام آتش گرفته است


خانه ام آتش گرفته است ، آتشي جان سوز
هرطرف مي سوزد اين آتش
پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود
من به هر سو ميدوم گریان
در لهيب آتش پر دود
وز ميان خنده هايم تلخ
و خروش گريه ام ناشاد
از درون خسته سوزان
مي كنم فرياد ، اي فرياد ،اي فرياد

خانه ام آتش گرفته است ،آتشي بي رحم
همچنان مي سوزد اين آتش
نقشهايي را كه من بستم به خون دل
برسرو چشم در ديوار
در شب رسواي بي ساحل
واي برمن سوزد وسوزد
غنچه هايي را كه پروردم به دشواري
در دهان گود گلدانها ، روزهاي سخت بيماري
از فراز بامهاشان شاد ، دشمنانم
موزيانه خنده هاي فتحشان بر لب
بر من آتش به جان ، نازل
در پناه اين مشبك شب
من به هر سو مي دوم گريان
از اين بيداد
مي كنم فرياد ، اي فرياد ، اي فرياد

واي بر من ، همچنان ميسوزد اين آتش
آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان
وانچه دارد منظر وايوان
من به دستان پر از تاول
اين طرف را مي كنم خاموش
وز لهيب آن روم از هوش
زان دگر سو شعله برخيزد ،‌به گردش دود
تا سحرگاهان كه می داند ، كه بود من شود نابود
خفته اند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر
صبح از من مانده برجا مشت خاكستر
واي آيا هيچ سر برمي كنند از خواب
مهربان همسايگانم از پي امداد
سوزدم اين آتش بي دادگر بنياد
مي كنم فرياد اي فرياد اي فرياد


مهدی اخوان ثالث

۳ نظر:

  1. خیلی جالب بود خاک بر سر این حکومت !!!باید این اعدامیهارا باید تو اسید میاندختند!!!واقعا من از اینکه با دار اعدام شدند خیلی ناراحتم

    پاسخحذف
  2. جالب بود؟!!چی؟ اظهار همدردی با بیان شعر، اعدام و یا آرزوی فرو رفتن هموطن و همنوع در اسید؟ البته صد در صد همنوع شما نبودند. آنان انسان بودند! روحشان شاد!

    پاسخحذف
  3. واقعا هم خانه ی همه ما آتش گرفته است. اکنون زمانی است که باید فارغ از تعصب های نژادی، قومی و مذهبی دست در دست هم دهیم به مهر و مهین خویش را کنیم آباد. آنکه می خواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران باد

    پاسخحذف

چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
می‌توانید از برگه تماس‌بامن هم استفاده نمایید.