صفحات

۱۳۸۹/۰۲/۲۱

ایران با ظرفیت 150میلیون فقیر

این آگهی در یکی از روزنامه های کشوری ثبت و منتشر شده است که ریس جمهور آن کشور با خنده و تمسخر مدرنیته و علم، ادعا می کند :کشور مطبوعش ظرفیت 150میلیون نفر جمعیت را دارد و به همین دلیل اجرای طرح کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولتمردان سابق کار اشتباهی بوده است.
البته به هیچ عنوان شما فکر نکنید که این کشور«ایران» و روزنامه منتشر کننده این آگهی هم روزنامه «ایران»است. نه خیر! کشور ایران گنجایش ظرفیت بسیار بیشتر از اینها را هم دارد. ولی ریس دولت و جمهور آن آدمی متمدن ومدرن است که به چنین خرافه هایی هیچ اعتقادی ندارد و اینکه زبان آگهی نیز فارسی استاز کجا معلوم در دنیا کشور فارسی زبان دیگری نباشد. باور نمی کنید سندش در وزارت خارجه موجود است

۱ نظر:

  1. سلام با نامه محيد توکلي از اوين به روزم . آگر فيلتر بودم با هشت بيا

    پاسخحذف

چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
می‌توانید از برگه تماس‌بامن هم استفاده نمایید.