صفحات

۱۳۸۸/۱۲/۲۸

امید رضا میر صیافی
28 اسفند ماه1387« امید رضامیرصیافی» نویسنده وبلاگ « روزنگار » در سن 28 سالگی در زندان اوین درگذشت

۱ نظر:

چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
می‌توانید از برگه تماس‌بامن هم استفاده نمایید.