صفحات

۱۳۸۸/۱۱/۳۰

کلمه

و در ابتدا «کلمه » بود
و « کلمه» همان که امروز تقدس مفهوم و مفهوم مقدسش بیش از زمان دیگر احساس می
شود.
و امروز مهمترین و بزرگترین سرمایه من و سرمایه سرزمین من و مردمان سرزمین من
وافتخارات مردم سرزمین من و ...«کلمه» در اختیار من است.
ومن می آیم بزودی..

0 نظرات:

ارسال یک نظر

چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
می‌توانید از برگه تماس‌بامن هم استفاده نمایید.