صفحات

۱۳۸۸/۱۰/۱۷

شهروندي

من زماني كارمند بانك بودم و تحويلدار يا همان كسي كه مسوول شمارش پولهاي مشتريان است.پروسه شمارش تك به تك يا به اصطلاح دانه به دانه هر اسكناس در زمان ناصر الدين شاه قاجار هم كل وقت سريع ترين كارمند پول شمار را براي شمارش پول يك مشتري به خود اختصاص مي داد.به همين دليل شمارش تك تك و وارسي دانه به دانه اسكناسها در هيچ نظام پولي در دنيا مرسوم ومعمول نيست.
در اينكه تمام سرمايه هاي فرهنگي كشور به نوعي طي سالهاي گذشته به نوعي به هدر رفته و به هيچ عنوان صرف آموزش زندگي « شهروندي » و اگاهي از مجموعه حقوق و تكاليف « شهروندي » ايرانيان نشده است، شكي نيست.
سالهاست اغلب كشورهاي متمدن در سايه چنين آموزش و آگاهي بخشيهايي شهروندان خود را آگاه نموده اند كه فرايند چاپ اسكناسهاي جديد براي نظام اقتصادي هزينه بردار است. بنابراين مردم آگاهانه از اسكناسها مواظبت مي نمايند و از نوشتن روي آن و پاره كردن آن اجتناب مي نمايند.از طرف ديگر نظر به اينكه جابجايي پول عموما و اسكناس خصوصا ، يكي از بزرگترين عوامل انتقال ويروس و بيماري مي باشد، سالهاست پروژه « پول الكترونيك » در قالب كارتهاي الكترونيكي كار جابه جايي پول و اعتبار را در كشورهاي بزرگ دنيا انجام مي دهد.
ايجاد شرايط و بسترهاي مدني براي اعتراض به بعضي سياستهاي جاري در يك كشور، قسمتي از حقوق اساسي شهرو ندان است و وقتي دولت نسبت به تكليف خود در اين زمينه غفلت نمايد، خواسته يا ناخواسته زمينه را براي نافرماني مدني – نوشتن روي اسكناس - و تخلف از تكاليف شهروندي در كشور فراهم مي شود.
يك مسئله ديگر اينكه؛ پروژه تعويض يا حذف نوع خاصي از اسكناس از چرخه سازمان پولي كشور، با برنامه اي مشخص و حساب شده، حد اقل يك سال زمان نياز دارد.
در چنين شرايطي شنيدم اينروزها دولت پروژه حذف پولهايي كه روي آنها نوشته شده را از چرخه نظام پولي كشور با سرعت قابل توجهي در دستور كار قرار داده و ظاهرا زمان آن هم به پايان رسيده است.
چنانچه لازم آيد اين پروژه عملي شود – كه با اين شتابزدگي غير ممكن است – در آينده اي نزديك شاهد صفهاي طولاني مشتريان جلو بانكها خواهيم بود. از طرف ديگر موج شديد نارضايتي در تمام مردم و شهروندان را به همراه خواهد داشت.
ونكته آخر اينكه ، البته من امروز ديگر كارمند بانك نيستم و با لطف « خاتمي » از بانك اخراج شده ام . اما اگر مشكلي برايتان پيش آمد به خدا كارمندان مظلوم بانك مقصر نيستند.

۱ نظر:

  1. سلام
    خرسندیم به سلامتی تان وبازگشتتان از سفر.
    مانا باشید.

    پاسخحذف

چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
می‌توانید از برگه تماس‌بامن هم استفاده نمایید.