صفحات

۱۳۸۸/۰۷/۱۴

صداقت حق مسلم ماست

كمتر از يك هفته پيش از آنكه آقاي دكتر «محمود احمدي نژاد»ريس جمهور معرفي شده به عنوان پيروز انتخابات به مقر« سازمان ملل» متحد پرواز نمايد ؛جديدترين بسته پيشنهادي خود را توسط وزير امور خارجه به نمايندگان كشورهاي عضو گروه« 5+1» تقديم كرد و در مورد محتواي اين بسته به خبرگزاريها و رسانه هاي داخلي و خارجي اعلام كرد كه ؛از نظر ما موضوع پرونده هسته اي ايران يك موضوع پايان يافته وپرونده اي مختومه تلقي شده و در اين بسته پيشنهاداتي در مورد مسائل مهم مديريت جهاني به گروه ارائه شده است.
يك هفته بعد از ارسال اين بسته و اين سخنان ريس جمهور معرفي شده به عنوان دهمين ريس جمهور به نيويورك و مقر سازمان ملل رفت و پس از آنكه در سالن مشغول سخنراني بود، هيئت هاي نمايندگي اكثر كشورهاي جهان در اعتراض به رفتارهاي متعدد ضد و نقيض دولتمردان ايران وخصوصا آقاي «احمدي نژاد»، اتفاقات جاري ايران، همچنين اصرار بيهوده آقاي «احمدي نژاد» بر رد فاجعه «هالوكاست» صحن مجمع عمومي سازمان ملل را ترك نمودند.تاثر ناشي از اين رسوايي جهاني هنوز با شدت به قوت خود باقي بود كه عده اي از اعضاي «سازمان مجاهدين خلق» در فرانسه جمعي از خبرنگاران را براي استماع خبر و عكسهاي مهم و جديدي از يك سايت فعال غني سازي اورانيوم در نزديكي «قم» و «تهران» به يك كنفرانس مطبوعاتي دعوت نموده و در اين كنفرانس با نشان دادن عكسهايي ماهواره اي پرده از فعاليت اين سايت برداشتند.هنوز اخبار ومستندات منتشر شده در اين كنفرانس مورد تاييد هيچ سازماني قرار نگرفته بود كه دولتمردان ايران پيش دستي نموده و در دستپاچگي آشكار ، با ارسال نامه اي به «آژانس بين المللي انرژي هسته اي» اخبار منتشره توسط «سازمان مجاهدين خلق» در كنفرانس خبري فرانسه را تاييد نمودند.
حال فرض بگيريد شما جاي دولتمردان جمهوري اسلامي هستيد. ريگي به كفش سياستتان نيست؛ريگي به كفش پرونده انتخابات رياست جمهوري دهمتان هم نيست؛ايضن ريگي هم به هيچيك از كفشهاي پرونده مهم و حساس پرونده هسته ايتان هم نيست.يك سازمان تروريستي بنام «مجاهدين خلق» هم دائم در پي آنست كه از شما آتوي سياسي و گاف خبري و بهانه براي آبروريزي پيدا كند.حالا شما يك بسته پيشنهادي به دنيا و نمايندگان آنها:(گروه 5+1)فرستاده ايد و در يك كنفرانس خبري و مطبوعاتي هم اعلام نموده ايد كه از نظر شما موضوع پرونده هسته اي ايران يك موضوع تمام شده است و محتويات بسته پيشنهادي ارسالي به سران جهان هم پيشنهاد براي مديريت برتر با همكاري دولتمردان ايران كه شفاف ترين مديران هستند مي باشد.حالا به آبرورزي و افتضاح سخنراني تان در سازمان ملل و بي اعتباري بي نظير جهاني كاري نداريم.
در چنين شرايطي به ناگاه همان سازمان شرور و تروريستي «مجاهدين خلق» خبر نگاران را در فرانسه به يك كنفرانس خبري و مطبوعاتي دعوت مي نمايد و با نشان دادن چند عكس ماهواره اي دقيق روي نقشه جغرافيا پرده از يك سايت فعال غني سازي اورانيوم شما در نزديكي قم وتهران كه شما( دقت كنيد!!!) يكسال پيش به آژانس فعاليت آنرا با آدرس دقيق اطلاع داده ايد بردارد.يكبار ديگر فرضيات فوق را به خاطر بياوريد اگر شما جاي دولتمردان ايران بوديد چه مي كرديد؟ ايا غير از اينست كه دستكم يك سال خوراك براي تمسخر «سازمان مجاهدين خلق» كه دچار اشتباه بزرگي شده است، به دست نياورده بوديد؟ ايا نبايد اينروزها بخش هاي متعدد خبري شما و از آنجمله بيست وسي برنامه هاي عادي خود را قطع و روي اين گاف بزرگ «سازمان مجاهدين خلق»مانور بدهد؟آيا نبايد اينروزها در سراسر ايران خيابانها مملو از بسيجياني باشد كه براي اين پيروزي نظام در برابر افتضاح سازمان مجاهدين مشغول پخش شيريني باشند؟و هزار اما و آياي ديگر؟؟
حالا يكبار ديگر چهره ريس جمهور معرفي شده توسط وزارت كشور و شوراي نگهبان به عنوان دهمين ريس جمهور ايران در كنفرانس خبري در نيو يورك،پس از شاهكار «سازمان مجاهدين خلق» را بخاطر بياوريد!آيا كمترين اثري از شادابي و بگو بخند و زهر خندهاي معمول وي در كنفرانسهاي خبري ،ميز گردها و مناظره ها در آن مشاهده نموديد؟
اما حقيقت اينست كه ايران كمترين تكرار مي كنم! كمترين! حساسيتي روي اين كنفرانس خبري سازمان مجاهدين نداشته و هيچ گونه واكنشي نسبت به آن از خود بروز نداده است.اما با كمال پرورويي و با صراحت وبي شرمي كامل به تمام رسانه هلي بين المللي دروغ خنده داري گفت كه؛ايران از يكسال پيش فعاليت اين سايت را به «آژانس» اطلاع داده است. گو اينكه آرشيو سازما ن بين المللي انرژي اتمي و دبيرخانه آن، دبيرخانه وزارت كشور ايران است و در اختيار«كامران دانشجو» كه بتوان هرگونه سند دروغي را در آن وارد نمود.ايران وقتي اقدام به نامه نگاري به«آژانس بين المللي انرژي اتمي » نمود كه حالا همه دنيا از وجود اين سايت مطلع بودند.به همين دليل بلافاصله با دستپاچگي به ژنو رفتند و فراموش كردند كه كمتر از بيست روز پيش رسما و در مقابل دوربينهاي بزرگ خبري و رسانه اي جهان اعلام نموده اند :كه از نظر آنها پرونده هسته اي ايران يك موضوع خاتمه يافته است .اما بر خلاف گفته صريح آنها خاتمه يافته نبود .به همين دليل برسر ميز مذاكره بر سر موضوع هسته اي نشستند.درد آور تر آنكه از تمامي مواضع قهرمانانه 4 سال گذشته خود به يكباره عقب نشيني نموده و باز هم درد آورتر آنكه تمام اين شكستها را به عنوان موفقيت جديد دولت ايران به شهروندان خود معرفي نمودند.اما فرض بگيريم شهروندان ايران به ماهواره و اينترنت دسترسي ندارند.آيا حافظه هم ندارند و اينهمه خبر ناسخ و منسوخ كه طي يك ماه و دوماه و..چهار سال به مردم داده مي شود مردمرا به فكر نخواهد انداخت؟
مي گويند معتادان آخرين كساني هستند كه از اعتياد خود آگاه مي شوند.آيا دولتمردان ايران هم آخرين افرادي هستند كه از گافهاي متعدد خود با خبر خواهند شد؟


+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم مهر 1388ساعت 15:49 توسط علی مصلحی

۱ نظر:

  1. چطوری علی اقا؟ مثل همیشه سنگین و متین نوشتی...

    پاسخحذف

چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
می‌توانید از برگه تماس‌بامن هم استفاده نمایید.